15-18 Kasım 2018

HIV / AIDS Kongresi

Xanadu Resort Hotel / ANTALYA

Ana Konular

HIV/AIDS KONGRESİ 2018

ANA KONULAR

Ülkemizde ve Dünyada HIV Epidemiyolojisi

Kür Çalışmaları

Ko-enfeksiyonlar

Tüberküloz ve HIV

Komorbiditeler

Antiretroviral Tedavide Gelişmeler